Какво е лидер, какво правят те и как се става такъв?

Лидерство И Управление

Автор - Стоян Вазов

уверена-жена-в-синя-забрадка-жестове-с-ръка-какво-е-лидер

Преминете към раздела

Какво е лидер?

Каква е ролята на лидера?

Какво прави лидерът?Кои са най-честите характеристики на лидера?

Лидерство срещу управление – каква е разликата?

Как можете да станете по-добър лидер?

Последни мисли по въпроса „Какво е лидер?“

Когато мислите за велики лидери, кой ви идва наум?

Въздействащи фигури като Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг младши или може би Уинстън Чърчил и Нелсън Мандела може да ви дойдат на ум.

Но определянето на това, което наистина маркира тези исторически икони като добри лидери, се оказва малко по-трудно. Просто тяхната позиция ги направи добри лидери или нещо повече?

Въпреки че всички сме се сблъсквали с лидерство в живота си, много рядко ни се иска да дефинираме „какво е добър лидер“. Отговорите варират от компания до компания и от човек на човек, което прави лидерски качества още по-неуловим за определяне.

Мислите ли за следващата стъпка в кариерата си? Тази статия изследва дефиницията и качествата на лидерството, как се различава от управлението и съвети как да станете по-добър лидер.

Какво е лидер?

Прости изследвания на въпроса „какво е лидер?“ включват:

 1. Лидерът е някой, който вдъхва страст и мотивация в последователите.

 2. Лидерът е човек с визия и път към нейното реализиране.

 3. Лидерът е човек, който гарантира, че екипът му има подкрепа и инструменти за постигане на целите си.

Лидер може да бъде всяко от тези неща, но адобър лидере и трите.

Ефективният лидер има споделена визия в съответствие с основните ценности и разбира до какво ще доведе постигнат целите на отбора си . Те вдъхновяват, управляват и подкрепят своите екипи да работят креативно и уверено към тази споделена визия.

Лидерът дава сила на членовете на своя екип да прегърнат собствените си уникални лидерски качества и да действат с тях независимо отговорна страст . И те вдъхновяват и мотивират своите екипи да поддържат дългосрочен напредък и вълнение към постигане на целите си.

Каква е ролята на лидера?

Сега разбирате по-добре кой е лидер, но все пак може да попитате „какво прави лидерът?“ Вековният отговор „зависи“ е доста подходящ тук. Спецификата на ролята на всеки лидер се променя в зависимост от размера на неговия екип, организация или база. Това също зависи от техните ценности и цели – както краткосрочни, така и дългосрочни.

Като цяло ролята на лидера е да обучава, ръководи и вдъхновява другите. Те мотивират екипите в трудни времена и напътстват хората през кариерното им развитие. Лидерът управлява индивидите, за да поддържа екипите в съответствие и да работят за постигане на споделени цели. Те насърчават култура на сътрудничество и дават пример.

Какво прави лидерът?

Както можете да видите, лидерът има много отговорности. Но те са склонни да попадат в същите три кофи:

 • Треньор

 • Ръководство

 • Вдъхновявайте

Треньор

Добрият лидер се стреми да развива своите служители и екипи чрез коучинг и наставничество. Това може да стане чрез индивидуални срещи и асинхронни допирни точки. И повечето от техните коучинг стълби се изкачват в подкрепа на общите цели на компанията.

Страхотният лидер ще балансира както целите на служителя, така и целите на организацията. Превръщане на развитието на всеки индивид в симбиотична връзка. Често растежът на индивида корелира с растежа на компанията.

Ръководство

Наред с коучинга, лидерите напътстват и своите служители. Това става чрез изграждане и организиране на екипи, поставяне на цели, разработване на начини за постигане на тези цели и водене на служителите през процеса.

Лидерът може да води служителите през трудни разговори, например, или различни начини за решаване на проблеми.

Вдъхновявайте

Една подценена роля на лидера е да вдъхновява. Страхотният лидер може да използва своите умения за разказване на истории, емпатия и комуникация, за да вдъхнови своите служители и ключови заинтересовани страни.

Независимо дали гарантират за повишение на пряк докладчик, отблъскват стратегия или управляват екип, който не е постигнал целите си – вдъхновяването на другите е голяма част от ролята на лидера.

Кои са най-честите характеристики на лидера?

Лидерите са смели, но никога не изоставят своите екипи. Балансирайки визия с подкрепа, която дава възможност на членовете на екипа да постигат споделени цели, лидерите приемат редица лидерски качества и не могат да бъдат приковани към един стил.

Въпреки това, лидерите в цялата област са склонни да проявяват седем основни характеристики:

 1. Предназначение. Без a чувство за цел , трудно е да мотивирате членовете на екипа. Лидерите овластяват хората да видите намерението зад конкретни цели, което им позволява да вземат равностойно участие. Правенето на ежедневния процес да се чувства по-целенасочен помага да се поддържа мотивацията на екипа и личната инвестиция в по-големи цели.

  Лидерите, които включват чувство за лична цел в цялостната мисия на компанията, вдъхновяват индивидуална отчетност в техните екипи . Това мотивира членовете на екипа да прегърнат собствените си лидерски качества за постигане на голяма картина.
 2. Мотивация. Лидерите са страхотни мотиватори и създават ценностни цели, така че членовете на екипа да се чувстват лично вдъхновени да работят за визията на компанията. В съчетание с последователен обхват, лидерите дават възможност на членовете на своя екип да работят страстно отвъд своите отговорности за постигане на обща цел.

  Мотивацията надхвърля вдъхновяващите думи . Страхотните лидери разговарят с екипите си и изслушват техните идеи и въпроси. Да бъдеш лидер не става въпрос за даване на заповеди и управление на резултатите - това е за изслушване, подкрепа и вдъхновяване на най-доброто от другите.
 3. Визия. Лидерите виждат по-голямата картина и могат да обединят членовете на екипа си зад своята визия. Като включват силните страни на екипа и основните ценности, лидерите вдъхновяват своя екип с крайна цел, която резонира с индивидуалните ценности и вдъхновява действие.

  Без a сплотена визия в съответствие с основните ценности, компаниите често се оказват постигащи цели, които не напредват в определена посока. Да останеш на повърхността не означава растеж. Лидерите са визионери за растеж и експанзия.
 4. Емпатия. Лидерите съчувстват на членовете на своя екип. Това е начинът, по който те вдъхновяват хората да работят отвъд своите отговорности към споделена цел. Като слушат и споделят оценката си за своите екипи, лидерите придават чувство за стойност. Когато лидерите дайте приоритет на емпатията и оценяват усилията на членовете на екипа си, те могат да дадат възможност на членовете на екипа да видят сами визията и да действат към нейното постигане. Поставянето им в позицията на членовете на техния екип също помага на лидерите да се справят с критични проблеми и да предоставят решения.
 5. Творчество. Докато мениджърите може да се чувстват склонни да се придържат към статуквото, лидерите въвеждат иновации в смели и креативни изпръсквания. Вместо да се занимаваме с командната верига, лидерите насърчават своите служители да питат „Защо?“ и мислете по нови начини, за да реализирате по-голяма картина.

  С възвишена визия, която ги ръководи, лидери прегърнете нови начини за концептуализиране и стратегизиране. Нищо не е изключено, когато става въпрос за предоставяне на въображаеми и по-ефективни пътища за постигане на дългосрочни цели и успех.
 6. Екипна визия. Въпреки че цялостната визия на компанията може да започне с нейните лидери, тяхната визия няма да има значение, ако не говори с членовете на екипа.

  Проучване на ценностите и индивидуалните цели, които придават смисъл на членовете на екипа помага на лидерите да насочат своите дългосрочни цели чрез индивидуално мотивиране и удовлетворяващо постижение. Когато членовете на екипа споделят визията и ценностите на лидера си, те са вдъхновени да работят отвъд своите отговорности към целите си.
 7. Винаги се опитвам да се подобря. Лидерите никога не спират да подобряват себе си. С поглед към растежа, лидерите непрекъснато търсят възможности за подобряване за себе си и своите екипи. Тази склонност към лично подобрение означава лидери активно търсят обратна връзка и ценят идеи, които предпочитат ефективността и подобрението пред защитата на тяхното его.

  Когато лидерите създават среда, в която обратната връзка е не само полезна, но и високо ценена, те вдъхновяват членовете на екипа да изразят своите мисли и да представят най-добрите идеи на масата. Това може да доведе до по-високи иновации и дългосрочен успех.

Лидерство срещу управление – каква е разликата?

Често чуваме мениджъри, наричани лидери и обратно . Но въпреки че лидерските качества могат да включват управленски отговорности, те със сигурност не спират дотук.

Мениджърите често работят в рамките на командна верига, което ограничава способността им да освободят юздите и да правят иновации към широкомащабна визия. Мениджърите осигуряват навременна доставка на проекти, задачи по проекти и улесняват междуличностната комуникация.

Лидерите задават въпроси, възприемайки иновациите и нестандартното мислене, заедно с честната обратна връзка и прозрачността. Лидерите се стремят да дават възможност на своите екипи да възприемат своите индивидуални лидерски качества . Те насърчават екип от силно мотивирани и иновативни лидери, които имат намерение да постигнат споделена визия.

Лидерите трябва да управляват своите служители, като ги поддържат на път за постигане на целите и осигуряват структура за работа. Но в допълнение към управленските задължения, те също са натоварени с визионерско мислене, създават работа, която се чувства целенасочена и смислена, и вдъхновяват дългосрочен ангажимент във всеки от членовете на техния екип.

Как можете да станете по-добър лидер?

Винаги има място да станете по-добър лидер и конкретните стъпки, които предприемате, може да варират според нивото на опит, личните качества и целите. Но без значение къде се намирате на вашия лидерско пътуване , можете да следвате тези три стъпки, за да станете по-добър лидер.

Стъпка 1: Слушайте и научете

Лидерството е свързано със социални умения, а не с власт и контрол. Най-ефективните лидери отделете време да слушате и да научат за членовете на техния екип и уникалните лидерски качества, които всеки от тях притежава.

Създайте възможности за членовете на вашия екип да се възползват от силните си страни и да увеличат максимално своята ефективност. Поискайте обратна връзка и попитайте за идеите на служителите. Колкото повече членовете на екипа се чувстват лично ценени, толкова повече ще ги насърчите да работят със страст към целите, в които вярват и за които ги е грижа.

Стъпка 2: Създайте общи цели за екипа

Лидерите знаят къде искат да отидат и отделят време, за да научат за личните цели и визии на членовете на екипа. Това може да помогне да се гарантира, че всеки се чувства ценен и обхванат от по-голямата мисия на компанията.

Разгледайте основните ценности на членовете на вашия екип и ги включете в по-големи цели за екипа и цялата компания. Ще помогнете на членовете на вашия екип да намерят повече смисъл и удовлетворение в работата си, като ги мотивирате да работят отвъд възложените задачи към иновации.

Стъпка 3: Винаги търсете възможности за подобряване

Лидерите са насочени към растеж и да използват всяка възможност да подобрят себе си и своите екипи.

Кой е лидерът, на когото се подражавате? Каква е лидерската роля, в която можете да се видите, и кой е в тази роля в момента? Опознайте по-добре тези лидери и помислете дали да не помолите някой от тях да ви наставничи.

Може също да намерите възможности за подобрение от вашите колеги и членове на екипа. Осигурете възможности за открит разговор и обратна връзка на всички нива на вашата организация.

Когато предоставяте обратна връзка на другите, комбинирайте прозрачна комуникация с допълнителни ресурси за членовете на екипа, за да изострят своите умения и да увеличат максимално силните си страни. Това ще им позволи да дадат най-доброто от себе си във всяка ситуация и да предоставят по-креативна обратна връзка.

Последни мисли по въпроса „Какво е лидер?“

Независимо от признанието или позицията в дадена компания, лидерите се отличават със способностите си да предвиждат, мотивират, стратегизират и подкрепят своите екипи към постижения.

Те са повече от мениджъри – те са иновативни и вдъхновяват другите да се присъединят към тях в мисията им към по-голяма визия. И знаят, че винаги има място за подобряване на своите лидерски умения, идеи и резултат, така че разчитат на взаимна подкрепа с членовете на своя екип.